Wystawa

Wystawa wędrowna poświęcona tematowi budownictwa pasywnego składa się z 21 tablic o wymiarach 85/215 cm.

Na tej stronie znajdziecie Państwo miniatury tablic stworzonych przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska, Energii, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta w Hesji. Wystawa wędrowna została przetłumaczona (za pozwoleniem wymienionych wyżej instytucji) także na język polski przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej i uzupełniona o dalsze fragmenty.
Prezentowane tablice pokazują w jasny i zrozumiały sposób zasady budownictwa pasywnego. Przedstawione są tu rozwiązania dla nowopowstających domów oraz zasady modernizacji istniejących już budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
Wystawa pokazuje również koszty związane z budową nowych i modernizacją starych budynków oraz niemieckie źródła dofinansowania na budowę domu pasywnego. Rozwiązania takie maja też powstać w Polsce. Z radością możemy poinformować, że od 1 stycznia 2013 r. istnieje możliwość dofinansowania przez NFOŚiGW w wysokości 40.000 zł dla budynków oraz 15.000 zł do mieszkań.  (Więcej informacji o  dotacjach kliknij tutaj)
Na planszach przedstawiono przykłady budynków pasywnych z Polski i Hesji. W przyszłości wystawa będzie ciągle uzupełniana i dostępne będą również makiety wchodzące w skład wystawy.

Wystawę wędrowną można zamówić na własność lub wypożyczyć w przystępnej cenie w PIBPiEO wraz dodatkowymi prezentacjami potrzebnymi dla osób fachowo zajmujących się tą tematyką lub innych zainteresowanych. Chętnie wspieramy transfer technologii jedynie za cenę poniesionych przez nas kosztów.
Planowane jest powielenie wystawy wędrownej w szczególności dla wszystkich Biur Marszałkowskich, współpracujących z gminami i miastami. Przedsięwzięcie tego typu może być z powodzeniem finansowane z funduszu regionalnego i ochrony środowiska. Głównym celem wystawy, którą można nabyć w PIBPiEO, jest krzewienie wiedzy na temat olbrzymich zalet efektywności energetycznej w budownictwie, zarówno tym nowym jak i starym. Efektywność energetyczną można osiągnąć przy zastosowaniu technologii budownictwa pasywnego. Dzięki zastosowaniu takich metod, można obniżyć zapotrzebowanie budynku na energię do tego stopnia, aby możliwe było ich pokrycie ich z odnawialnych źródeł energii. Oznacza to, że potrzebujemy tak naprawdę jedynie 10% obecnie zużywanej energii, a przy tym możemy znacznie podnieść komfort życia w budynkach, w których przebywamy 80% naszego życia.
Stosowanie technologii budownictwa pasywnego wpływa również bardzo pozytywnie na ochronę klimatu dzięki ponad 90% redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Prezes PIBPiEO Gdańsk
Dipl.Ing. Günter Schlagowski

Wystawę wędrowną „Budownictwo Pasywne od A doZ” można zamówić wraz dodatkowymi prezentacjami i prelekcjami.  Aby zamówić wystawę skontaktuj się z nami – pibp@pibp.pl

Prezentowane na tej stronie materiały są własnością PIBPiEO i jako takie chronione są prawami autorskimi. Wykorzystanie materiałów bez pisemnej zgody PIBPiEO jest zabronione.

Możliwość komentowania jest wyłączona.