Wystawa „Budownictwo pasywne od A do Z”

Wystawa wędrowna poświęcona tematowi budownictwa pasywnego składa się z 21 tablic o wymiarach 85/215 cm.

Na tej stronie znajdziecie Państwo miniatury tablic stworzonych przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska, Energii, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta w Hesji. Wystawa wędrowna została przetłumaczona (za pozwoleniem wymienionych wyżej instytucji) także na język polski przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej i uzupełniona o dalsze fragmenty.
Prezentowane tablice pokazują w jasny i zrozumiały sposób zasady najbardziej oszczędnego w energię budownictwa. Przedstawione są tu rozwiązania dla nowopowstających budynków oraz zasady modernizacji istniejących już budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
Wystawa pokazuje również koszty związane z budową nowych i modernizacją starych budynków oraz przykład niemieckiego źródła dofinansowania na budowę domu pasywnego. Podobne mechanizmy będą w przyszłości musiały zostać wdrożone w Polsce.
Na planszach przedstawiono przykłady budynków pasywnych z Polski i Hesji.
Wystawa ma charakter informacyjny i została stworzona na potrzeby ekspozycji głównie w jednostkach samorządowych lub budynkach wzorcowych.
Całkowity koszt zamówienia wystawy wynosi 5250 zł netto. Do ceny należy doliczyć koszt transportu około 150 zł brutto.

Głównym celem wystawy jest krzewienie wiedzy na temat olbrzymich zalet efektywności energetycznej w budownictwie, zarówno tym nowym jak i starym. Efektywność energetyczną można osiągnąć przy zastosowaniu technologii budownictwa pasywnego. Zastosowanie takich metod, obniża zapotrzebowanie budynku na energię do tego stopnia, że możliwe jest pokrycie wszelkich strat z odnawialnych źródeł energii. Oznacza to, że potrzebujemy tak naprawdę jedynie 10% obecnie zużywanej energii, a przy tym możemy znacznie podnieść komfort życia w budynkach, w których przebywamy 80% naszego życia.
Stosowanie technologii budownictwa pasywnego wpływa również bardzo pozytywnie na ochronę klimatu dzięki około 90% redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Wystawę wędrowną „Budownictwo Pasywne od A do Z” można zamówić wraz dodatkowymi prezentacjami i prelekcjami.  Aby zamówić wystawę skontaktuj się z nami – pibp@pibp.pl

Prezentowane na tej stronie materiały są własnością PIBPiEO i jako takie chronione są prawami autorskimi. Wykorzystanie materiałów bez pisemnej zgody PIBPiEO jest zabronione.

Możliwość komentowania jest wyłączona.